منوعات

Anker Solix F3800: Akku-Monster startet bei Kickstarter

Anker, a leading technology company known for its innovative products, has recently launched its latest creation, the Anker Solix F3800, on Kickstarter. This portable charger, or as some may call it, the “Akku-Monster,” promises to revolutionize the way we charge our devices on the go.

The Anker Solix F3800 is an ultra-compact and lightweight power bank designed to provide the ultimate charging experience. With a massive 38,000mAh battery capacity, it can charge multiple devices simultaneously and last for days without needing a recharge. Whether you’re traveling, camping, or simply on the move, you can rely on the Solix F3800 to keep your devices powered up.

One of the standout features of the Solix F3800 is its advanced power delivery technology. It supports high-speed charging protocols such as Power Delivery (PD) and Quick Charge (QC) 3.0, making it compatible with a wide range of devices. From smartphones to tablets to laptops, the Solix F3800 can charge them all at lightning-fast speeds. No more waiting around for hours to get your device fully charged; with the Solix F3800, you can top up your device’s battery in no time.

Furthermore, the Solix F3800 is equipped with multiple ports, including USB-C, USB-A, and even a DC output port. This versatility allows you to charge various devices simultaneously, making it the perfect companion for those on the go. Whether you’re charging your phone, tablet, or even a camera, you can do it all with the Solix F3800.

إقرأ أيضا:تعرف علي تردد قناة سودانية 24 الجديد Sudania 2024 نايل سات وعرب سات 2024

Another impressive feature of the Solix F3800 is its durable and rugged design. Made from high-quality materials, it is water-resistant and can withstand rough handling, making it ideal for outdoor adventures. Its compact size also makes it easy to carry around in your backpack or pocket, ensuring that you always have a reliable power source wherever you go.

Additionally, the Solix F3800 comes with intelligent safety features to protect your devices from overcharging, overheating, and short circuits. This ensures that your devices stay safe while charging, giving you peace of mind. Anker has always been known for its commitment to quality and safety, and the Solix F3800 is no exception.

It is worth mentioning that the Solix F3800 has received overwhelming support on Kickstarter, with backers expressing their excitement for this revolutionary product. The campaign has already surpassed its funding goal, showing the high demand for a portable charger of this caliber.

In conclusion, the Anker Solix F3800 is set to redefine the way we charge our devices on the go. With its massive battery capacity, fast charging capabilities, and rugged design, it is the ultimate solution for those who require a reliable and versatile power bank. As the Solix F3800 continues its successful Kickstarter campaign, it is clear that this “Akku-Monster” is set to become a game-changer in the world of portable charging.

إقرأ أيضا:تعرف علي تردد قناة الحوار الفضائية Hd الجديد 2024 Alhiwar TV جميع الاقمار 2024

Anker is te vinden in de enkele krachtcentrales van Solix-Reihe, die zijn aangesloten op de Solix F3800, die zijn ontworpen voor de IFA. Met een capaciteit van 3.840 is het niet erg duidelijk dat, belangrijker nog, het transport dankzij de rollen aan de oppervlakte gemakkelijker zal zijn.

Bovendien kan een nieuwe voeding door de centrale op een andere manier volledig worden opgeladen met een vermogen van 2.900 watt. Als alternatief kunt u ook extra stroom gebruiken met een voeding van 2.400 watt via zonne-energie.

De Solix F3800 kan worden geleverd met maximaal 6 accupakketten, met een totale lading van 26.880 Wh. Deze is inclusief 5 standaard voedingen en een gecombineerd vermogen van 6.000 watt. Inclusief drie USB-C-aansluitingen van 100 Watt en twee USB-A-aansluitingen van 12 Watt voor installatie.

Je kunt ook een voedingsaansluiting gebruiken met een voeding van 120 watt. Met een stroomverbruik van 2.900 watt kan de accu van de Solix F3800 ook dienen als stroombron voor elektrische auto’s.

إقرأ أيضا:تعرف علي تثبيت تردد قناة الاستقامة العمانية الجديد 2024 نايل سات 2024

Bislang biedt de prijs, aber de man nun nachgeliefert. Alles wat je kunt doen is – mijn mening over quatschigen – Weg op Kickstarter. Dan ontvang je een “Super Early Bird” korting van 45 prijzen (200 stuks) met de “Early Bird” korting van 35 prijzen (1.000 stuks) met een prijs van 3.999 US dollar. De optionele extra met de ondersteuning van de set, inclusief een anker SOLIX F3800 en een batterijpakket, kostte US $ 6.499. Interesse vanaf 16.00 uur.

Transparenz: In diesem Artikel sinds Partnerlinks enthalten. Klik dan op de link rechtstreeks naar de klant. Zorg goed voor uw aankoop en zorg voor een kleine provisie. Voor elkaar is het het niet waard. Partnerlinks kunnen alleen worden gebruikt om te communiceren met onze Message Stattung.

السابق
Finanzminister kritisiert Zentralrat der Muslime wegen Reaktion auf Terror
التالي
Windows 12: Gerüchte und Intel deuten auf Veröffentlichung 2024 hin