منوعات

Asus: Diese Karte bietet Platz für bis zu vier M.2-SSDs – und kann diese dank RAID mit bis zu 512 GBit/s ansprechen

Asus, the Taiwanese multinational computer and phone hardware and electronics company, is a renowned name in the tech industry. With its dedication to innovation and cutting-edge technology, Asus has managed to create a strong hold in the market, offering a wide range of products that cater to the needs of both casual users and professionals alike. One such impressive offering from Asus is their latest motherboard, which can accommodate up to four M.2-SSDs and utilize RAID technology to deliver blistering speed of up to 512 GBit/s.

The feature that sets this motherboard apart from others is its ability to support up to four M.2-SSDs. M.2-SSDs are a type of solid-state storage device that provide lightning-fast transfer speeds and compact form factors. With the ever-increasing need for storage and faster data access, the inclusion of four M.2-SSD slots on this motherboard is a game-changer. Users can now maximize their storage capacity without compromising on speed.

However, the true potential of this motherboard lies in its RAID capability. RAID, which stands for Redundant Array of Independent Disks, is a data storage virtualization technology that combines multiple disk drives into a single logical unit. By utilizing RAID, this Asus motherboard can take advantage of the four M.2-SSDs to deliver unprecedented data transfer rates of up to 512 GBit/s. This means that users can experience lightning-fast boot times, quick game loading, and smooth multitasking without any lag.

إقرأ أيضا:تعرف علي تثبيت تردد قناة الكويت الرياضية المفتوحة الجديد 2024 نايل سات وعرب سات 2024

The RAID functionality on this Asus motherboard comes with various options, including RAID 0, RAID 1, RAID 5, and RAID 10. RAID 0 combines the storage space of all the drives into a single logical drive, providing maximum capacity and performance. RAID 1, on the other hand, mirrors the data across multiple drives, ensuring data redundancy and increased reliability. RAID 5 combines striping and parity techniques to offer both performance and redundancy, while RAID 10 combines the benefits of both mirroring and striping.

Furthermore, the motherboard features a PCIe 4.0 x16 slot, which offers increased bandwidth for high-speed data transfers. This slot can be utilized for graphics cards, expansion cards, or any other PCIe-compatible devices to further enhance the capabilities of the system.

In terms of design and build quality, Asus has left no stone unturned. The motherboard features high-quality components, robust power delivery systems, and efficient cooling solutions to ensure stability and longevity. The design is sleek and aesthetically pleasing, making it a perfect choice for users who want both performance and style.

Additionally, Asus has not compromised on connectivity options. The motherboard comes with multiple USB 3.2 Gen 2 ports, USB Type-C support, and Ethernet ports to provide seamless connectivity to various devices. It also includes WiFi 6 and Bluetooth 5.0 support, enabling users to connect wireless peripherals and enjoy high-speed internet connectivity.

إقرأ أيضا:Madonna auf »Celebration Tour«: Sängerin feiert 40-jährige Karriere mit Tournee-Auftakt in London

In conclusion, with this motherboard, Asus has once again proven why they are a leading player in the tech industry. The ability to accommodate up to four M.2-SSDs and utilize RAID technology to achieve astounding data transfer rates is a testament to their commitment to innovation and pushing the boundaries of what is possible. Whether you are a gamer, content creator, or professional user, this Asus motherboard is a powerhouse that can meet all your storage and speed requirements.

Hyper M.2 x16 Gen5: PCIe-kaart voor snelle verwerking

Asus heeft een nieuwe PCIe Erweiterungskarte vorgestellt. Houd er rekening mee dat de Speicherkapazität met uw pc’s tijdens uw verblijf beschikbaar zal zijn, terwijl u ook gebruik kunt maken van krachtige Flash-Speicher.

PCIe-installaties zijn extreem snel en worden daarom niet gebruikt voor de installatie van grafische kaarten. In de meeste moderne pc’s worden M.2 SSD’s voornamelijk gebruikt als apparaten voor massaopslag en worden ze over het algemeen gebruikt voor PCIe. Er zijn ook bestaande kaarten die kunnen worden gebruikt met een PCIe-slot om krachtige netwerkverbindingen te garanderen.

إقرأ أيضا:تعرف علي الآن تردد قناة أم درمان الفضائية الجديد 2024 نايل سات وعرب سات 2024

Asus heeft een Hyper M.2 x16 Gen5-kaart met een speciale verwerkingsplaat, die ook geschikt is voor speciaal gebruik en het realiseren van speciale harde schijven. Compatibel met 29 x 12,5 x 1,5 cm grote PCB met een PCIe 5.0-slot met 16 rijstroken. De maximale gegevensoverdrachtsnelheid bedraagt ​​ongeveer 512 GBit/s. Omdat de PCIe 4.0-standaard compatibel is met de vereisten voor maximale prestaties, is het belangrijk om hiermee rekening te houden.

Als de kaart zelf zou kunnen worden geïnstalleerd, zouden er vier SSD’s kunnen worden geïnstalleerd. Dit zijn het M.2 2242-, M.2 2260-, M. 2280- en het M.2 22110-formaat. Verder waren SSD’s ook eenvoudig aan te sluiten op PCIe, SATA SSD’s in M.2 formaat konden niet gebruikt worden voor opslag. De Asus Hyper M.2 x16 Gen5-kaart bevat geen enkele SSD’s zonder extra ondersteuning voor RAID-functies. De functies die in deze context nuttig zijn, zijn afhankelijk van de CPU en het moederbord daarop.

Voor de langdurige Kühlung sinds een Kühlkörper en een actieve Kühlung-verbaut. Neem gerust contact met ons op voor informatie over de prijs van de Hyper M.2 x16 Gen4 Kaart is verkrijgbaar op Amazon voor een aankoopbedrag van 68 euro.

Teilen Sie diesen Article to uns zu unterstützen. Jeder Link hilft!

السابق
Sendezeiten und -termine auf einen Blick
التالي
Feststoff-Batterien aus dem 3D-Drucker mit hoher Kapazität bereit für Massenproduktion