منوعات

Pistorius: “Die Brigade Litauen soll jederzeit einsatzbereit sein”

Die Brigade Litauen soll jederzeit einsatzbereit sein

Die Brigade Litauen ist eine der wichtigsten militärischen Einheiten der litauischen Streitkräfte. Sie wurde 2015 nach dem russischen Aggressionsakt in der Ukraine gegründet und ist seitdem eine wichtige Komponente der NATO-Ostflanke. Ihre Aufgabe ist es, die territoriale Integrität und Souveränität Litauens zu schützen und zur Abschreckung potenzieller Aggressoren beizutragen.

Die Brigade besteht aus rund 4.000 gut ausgebildeten Soldaten und ist in der Lage, sofort zu reagieren und sich in jedem Moment bereitzuhalten. Sie bietet eine breite Palette von Fähigkeiten und Ausrüstung, darunter Infanterie, Artillerie, Panzer- und mechanisierte Einheiten sowie Unterstützungseinheiten wie Pioniere, Signalkorps und logistische Kräfte.

Einer der Hauptvorteile der Brigade Litauen ist ihre geografische Lage. Litauen grenzt an Russland, Weißrussland und das russische Gebiet Kaliningrad. Dies macht es zu einem potenziellen Konfliktgebiet, und die Abschreckung durch eine starke militärische Präsenz ist entscheidend.

Die Brigade Litauen nimmt regelmäßig an gemeinsamen Übungen und Manövern teil, um ihre Fähigkeiten zu verbessern und die Zusammenarbeit mit anderen NATO- und Partnerländern zu stärken. Diese Übungen dienen nicht nur der Vorbereitung auf mögliche Konfliktszenarien, sondern ermöglichen es den Litauern auch, von den Erfahrungen und Taktiken anderer Länder zu lernen und ihre eigene Kampfkraft zu steigern.

Darüber hinaus ist die Brigade Litauen Teil des NATO-Enhanced Forward Presence (EFP)-Konzepts. Im Rahmen dieses Konzepts haben mehrere NATO-Länder Truppen in den baltischen Staaten stationiert, um eine schnellere Bereitschaft und eine stärkere Präsenz in der Region sicherzustellen. Dies ist eine wichtige Maßnahme zur Abschreckung potenzieller Aggressoren und zur Stärkung der NATO-Ostflanke.

Die Brigade Litauen ist auch bestrebt, ihre Beziehungen zu den lokalen Gemeinden in der Region zu pflegen. Dies geschieht durch regelmäßige kulturelle und soziale Veranstaltungen, um das Vertrauen und die Unterstützung der Bevölkerung zu gewinnen. Die Litauer haben erkannt, wie wichtig die Zusammenarbeit mit der Zivilbevölkerung sein kann, insbesondere in einer Region mit einem hohen Risiko für Konflikte.

Trotz der Bemühungen, die Brigade Litauen zu stärken und ihre Einsatzbereitschaft sicherzustellen, stehen sie immer noch vor einigen Herausforderungen. Eine der Hauptprobleme ist die begrenzte Anzahl hochqualifizierter Fachkräfte. Obwohl die litauischen Streitkräfte Werbekampagnen durchführen, um neue Rekruten anzuziehen, ist es immer noch schwierig, genügend qualifizierte Soldaten zu finden.

Ein weiteres Problem ist die Finanzierung. Die litauischen Streitkräfte sind auf einen begrenzten Verteidigungshaushalt angewiesen, was bedeutet, dass es schwierig ist, die notwendige Ausrüstung und Ausbildung für die Brigade Litauen bereitzustellen. Dennoch ist die litauische Regierung bestrebt, die Verteidigungsausgaben zu erhöhen, um ihre Fähigkeiten und die Einsatzbereitschaft der Brigade zu stärken.

Insgesamt spielt die Brigade Litauen eine wichtige Rolle bei der Stärkung der NATO-Ostflanke und bei der Verteidigung der baltischen Staaten. Als Teil des NATO-Enhanced Forward Presence-Konzepts und aufgrund ihrer geografischen Lage ist sie prädestiniert, potenzielle Aggressoren abzuschrecken und eine starke Verteidigung in der Region sicherzustellen. Es ist wichtig, dass die litauische Regierung weiterhin in die Brigade investiert, um ihre Fähigkeiten und ihre Einsatzbereitschaft zu stärken und den Schutz der litauischen Souveränität zu gewährleisten.


interview

Status: 11.10.2025 09:06 Uhr

De komende jaren waren 4.000 Krafte der Bundeswehr in Litouwen gestationeerd. Dafür zal minister van Defensie Pistorius goede Rahmenbedingungen kopen, zei in het Interview met tagesschau.de.

tagesschau.de: Zij zijn verantwoordelijk voor het opbouwen van een Duitse brigade in Litouwen met ongeveer 4.000 man ter beschikking. Waren we ook aanwezig bij X 4.000 Duitse soldaten en soldaten in Litouwen?

Boris Pistorius: Es werden uitgevoerd voor 4.000 signalen. Viellelicht was aan het einde zogar hier meer als weinig signaal. Ze vereisen dat de soldaten en militairen van het leger verantwoordelijk zijn voor hun logistiek, IT-specialisten en sanitair personeel.

De dimensie is duidelijk: de brigade staat nog niet open voor Duitse stations. Binnenkort kun je het afmaken. De Ostflanke in de NAVO-zonde werd bedeutet: Unsere Soldatinnen en Soldaten werden getraind, eh potentieel Gegner abzuschrecken. Im Falle eines Angriffs waren vertegenwoordigd in NAVO-gebieden.

Met de Litouwse Brigade marcheren we op een duidelijke manier met onze vrienden, samen met ons nieuwe pad. Dit is het Leuchtturm-Projekt der Zeitenwende, dat nog niet aanwezig is, zonder in de Truppe hinein te zijn. Jede und jeder spürt: Het was allebei de Bundeswehr. We leven ons leven zonder passief te zijn, zonder ons zorgen te hoeven maken over ons leven. Duitsland zegt dat er sprake is van een echte en serieuze fuhrung in Europa en in de NAVO.

Kommandeur bis spatestens 2025

tagesschau.de: Wie zoekt naar mijn tijdplanning?

Pistorius: Unser Ziel wollen wir in more Schritten erreichen. Bereits in de eerste jaren van 2025 wollen een Vorkommando in Litouwen, in de tweede helft van 2025 een sogenannten Aufstellungsstab. Dat is alles, we gaan de afgelopen jaren doorbrengen met iets minder dan een jaar gezelschap voor soldaten en militairen. Schnellstmöglich – spatestens 2025 – soll de Brigade een Kommandeur.

Onze eerste partners in Litouwen zijn de nieuwe infrastructuur die binnenkort beschikbaar zal zijn voor toekomstige bouw en verbeteringen. Bovendien gebeurde dit in meer tijd. In het laatste jaar van Litouwen gaan we hard aan deze Brigade werken.

Wanneer de Brigade volledig capabel en volledig operationeel is, zal zij niet afhankelijk zijn van de Fortschritts, die de voortdurende ondersteuning van de infrastructuur zullen garanderen. Sinds eind dit jaar hebben we gezamenlijk een toekomstplan ontwikkeld.

“Viele positieve Rückmeldungen”

tagesschau.de: Naar wie wordt de brigade gestuurd?

Pistorius: We hebben één brigade voor een organisatie die militair optimaal is voorbereid. Je moet rekening houden met het NAVO-Defensieplan en het NAVO-Defensieplan voor de Oostflank, in het huidige ‘NATO Force Model’.

Dafür ist een Kampfbrigade schwerer Krafte des Heeres mitsamt Unterstützungskräften geeignet. Een nieuwe brigade, die nieuw is samengesteld en met verschillende krachten, bereidt de beste brigade-elementen voor die we op elk moment in Duitsland zullen hebben. Anders gezegd: we zullen geen brigade in Duitsland hebben, die voor altijd in Litouwen zal blijven bestaan. Dit is de belangrijkste reden voor de ontwikkeling van het stationsbeheersysteem van de Bundeswehr.

tagesschau.de: Wilt u voor deze toekomstige missies 4.000 bereidwillige vrijwilligers van de Bundeswehr ontvangen? Er wordt veel zorg besteed aan het feit dat als u het goede werk verricht, u gebonden bent aan uw jaar in Litouwen.

Pistorius: “Neur”? Het valt op dat de Zahl uit de Umfrage, het leven, de stimmen sollte, muss ich de Interessenten zegt: Habt Geduld. Niet dat je plezier vervuld zal worden tijdens de beginfase die je zult kunnen bereiken, gedurende drie jaar na Litouwen.

Om positieve feedback van de Truppe te krijgen, was ik erg blij. Litouwen heeft unieke kenmerken voor zowel soldaten als soldaten. Dankzij deze wegen zullen we deelnemen aan het spel van onze eigen succesvolle multinationals, gebaseerd op de ‘Battle Group’ die hervormd zal worden. Dat is de helft van ons. Het vrijheidsbeginsel wordt altijd aanvaard.

In één oogopslag in de buurt van Vilnius en Kaunas staan

tagesschau.de: Wilt u uw deuren, dat wil zeggen Duitsland, kunnen openen voor de ontwikkeling van partnerlanden?

Pistorius: Je kunt het in het Engels lezen: We zullen een wollen partner hebben met een binding. Gedurende onze jaren hebben wij beperkte ervaringen gehad met de groenvoorziening van andere landen. Dit komt omdat de samenwerking gunstig is en we profiteren van alle seizoenen: we trainen samen, we profiteren samen van de samenleving, we bouwen samen aan ons Waffensysteem.

Voor de Litouwse Brigade is dit het geval: we zijn bereid de Gevechtsgroep van de “Enhanced Forward Presence” te stationeren en te integreren in de Litouwse Brigade. Vanuit de erfenis en de waardevolle aspecten van de samenwerking zullen we mooie vergezichten hebben. Aangezien wij bij onze partners in Nederland en Noorwegen verzekerd zijn tijdens gesprekken over de mogelijke betrokkenheid van de Brigade in Litouwen.

tagesschau.de: Een Ihrer-bedingungenoorlog voerde een beste infrastructuur voor het Duitse contact. Was Muss Ihrer Meinung vor Ort da Sein? Kasernen? Mietwohnungen? Straat? Heb je gehoord van infrastructuur, scholen, kleuterscholen en supermarkten?

Pistorius: We zijn nu onderweg. Na het einde van het jaar zullen we een goede relatie hebben met onze partners in Litouwen en het toekomstplan. Dan zal het duidelijk zijn dat de resultaten goed zullen zijn en dat we met onze gezinnen kunnen werken en in Litouwen kunnen wonen. We wonen hier in één oogopslag in de omliggende steden Vilnius en Kaunas.

In dit geval is er geen behoefte aan militaire infrastructuur, zoals gebouwen en infrastructuur, ook al is er wel een militaire infrastructuur, zoals kits en scholen, en ook aan vrijetijdsactiviteiten. Dat alles moet tijdens de verwerking door onze respectieve juridische partners worden gedaan. We hebben wollen structuren voor de Duitse federale strijdkrachten die aantrekkelijk zijn.

Sinds het einde van het jaar heeft Litouwen veel geld en is zelfs heel Hebel in beweging, het is mogelijk dat dit wordt gerealiseerd. De Wahrnehmung der Bedrohung door Rusland is in Litouwen deutlich spürbar. We blijven intensief werken aan een goede vaccinatie in Litouwen. Dat is ruim voldoende voor onze militairen en militairen.

Wij willen graag meer weten over persoonlijke levenssituaties. Er zijn mensen die daar wonen, die pendelen, en anderen die drie jaar in Litouwen wonen. Beide moeten aantrekkelijke signalen zijn. Wij zorgen hiervoor, dat zorgt ervoor dat de Rahmenbedingungen stimmen zijn.

“Fester File van de NAVOVerteidigungspäne”

tagesschau.de: Wie kan een betrouwbare verdediging van de Brigade garanderen? Is het überhaupt mogelijk om te stemmen met de steun van een NAVO-Divisie 2025?

Pistorius: Wij rusten met het gezamenlijke vermogen van elk 100 miljard euro. Tijdens de eerste helft van het jaar zullen we meer tijd in het parlement doorbrengen als het gaat om de facturering, aangezien dit jaar voorbij is. Sinds het einde van het jaar hebben we twee aspecten van onze bijzondere bevoegdheden gedeeld. Van de Anschaffungen, die op de weg terechtkwamen, was de Litauenbrigade niet in staat een van de verschiedene Teilstreitkräfte te vinden.

De Litouwse Brigade is het laatste dossier van het NAVO-Defensieplan. Het antwoord luidt: Als het dossier van de Afdeling 2025 wordt bevestigd, staat deze ook niet bovenaan. De twee andere Brigades van de Divisie 2025 zijn erbij, het festival vindt plaats in Litouwen en wordt later bekend gemaakt. De twee andere brigades van de Divisie 2025 bevonden zich in Duitsland, maar konden binnen hun grenzen ook naar het NAVO-gebied worden overgebracht.

tagesschau.de: Kunnen deze twee problemen worden opgelost door het Single Plan 14, en door de uitvoering ervan te reguleren?

Pistorius: Wij zijn ons bewust van de NAVO-verplichtingen, rekening houdend met de bescherming van onze oostflank. Overweeg eens een historisch verhaal. Ze zouden tijdens hun verblijf in het Oosten blij zijn met andere NAVO-partners, omdat ze verliefd zijn op Duitsland. Daher: Ja. De kosten voor de Divisie 2025 werden gefinancierd uit het Enkelplan 14, evenals de kosten voor de Brigade Litouwen.

Das Gespräch führte Stephan Stuchlik, ARD-Hauptstadtstudio.

Leave a Comment